eRAČUN (UJP)

E-račun E-račun je račun za opravljeno storitev ali dobavljeno blago, izdan v elektronski obliki v skladu s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi s posebnimi predpisi in je enakovreden računu v papirni obliki. S skupnim imenom e-račun se označujejo knjigovodske listine, ki vsebujejo zapise o poslovnih dogodkih, na osnovi katerih se spreminjajo sredstva ali obveznosti do njihovih virov, prihodki ali odhodki, ne glede na to, kako se imenujejo (račun, dobropis, bremepis, avansni račun, zahtevek za plačilo).

E-račun sestavljajo:

UJP je enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo e-računov, ki jih izdajajo in prejemajo proračunski uporabniki. E-račune morajo proračunski uporabniki prejemati in izdajati le prek UJP.

Vsi proračunski uporabniki morajo:

Vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki morajo za dobavljeno blago in izvedene storitve pošiljati e-račune. Pravna podlaga je zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1) link Program IME za izdajanje e-računov podjetja Prolog d.o.o., Logatec, svojim uporabnikom zmanjšuje materialne stroške, razbremeni zaposlene dolgočasnih opravil ter zmanjša možnost napak pri vnosu podatkov v e-račun. Namenjen je majhnim in srednje velikim podjetjem, ki želijo poenostaviti in si olajšati izdajanje računov proračunskim uporabnikom.